MS ProfiNet s.r.o.
Stará Tenice 1213
Uherské Hradiště
tel 572 551111
profinet@profinetuh.cz
Please update your Flash Player to view content.
 
 
Pátek, 18 Čer 2021
 
 

...spojíme Vás s úspěchem

Hlavním programem naší firmy jsou řešení informačních technologií postavených na principech CLIENT/SERVER, vzdálený přístup přes telefonní linky, elektronická pošta včetně nekonečných informačních zdrojů přístupných prostřednictvím sítě Internet.

Řešení počítačových sítí
Schopnost řešit počítačové sítě na bázi produktů NOVELL, WINDOWS SERVER, WINDOWS7 a další; to je hlavní nabídka našich specialistů na tyto náročné technologie síťových operačních systémů. Naše firma nabízí podporu certifikovaného Novell inženýra a dalších specialistů na produkty.

Komplexní posouzení stávajících sítí
Překotný vývoj HW a SW technologií v oblasti výpočetní techniky způsobuje potřebu informační systém stále sledovat a udržovat. Nejlépe ve spolupráci s jedním dodavatelem služeb. Zanedbáním vzniká disproporce ve výkonu celého informačního systému (např. drahý a výkonný ekonomický SW je neúměrně zpomalen zastaralou technologií počítačové sítě, což znehodnocuje investici do informačního systému jako celek.
Aby jste se těmto problémům mohli vyhnout, nabízíme základní služby koncipované tak, aby jste mohli zabezpečit provoz a rozvoj svého informačního systému levně a efektivně s využitím našich odborníků.
Jakákoliv činnost v informačním systému je podmíněna jeho komplexním posouzením. Proto tuto jednorázovou službu vždy doporučujeme. Výsledkem je písemný protokol, který obsahuje jak manažerskou část určenou pro vedení firmy, tak i odbornou důležitou pro podrobné posouzení všech technických specifik systému. Jedině na výsledku této služby se dá dál pokračovat a navrhnout optimální rozsah správcovství, odstranit slabá místa a dosáhnout viditelného zlepšení výkonu.

Protokol je jediným a základním předpokladem pro službu Outsourcing - správcovství sítě zvenčí.
Outsourcing - správcovství sítě zvenčí
V zahraničí velmi rozšířená služba, která umožní bezstarostný a bezpečný provoz informačního systému i firmám, pro které by bylo zaměstnání specialisty příliš drahé a neefektní. Služba spočívá v tom, že v dohodnutých intervalech provede náš odborník pravidelnou údržbu jak serveru, tak i jednotlivých desktopových pracovišť (klientů). Mimo to bez příplatku provede i další jednorázové služby údržby softwarové údržby, pokud si je zákazník vyžádá (např. připojení dalšího klienta, změna přístupových práv a pod.). Pokud však jsou požadovány mimo tento dohodnutý termín, zákazník odběratel služby Outsourcing získává výraznou slevu na tyto práce proti standardnímu ceníku. Cílem této služby je, aby provoz sítě a počítačů byl bezproblémový a plynulý.

Projektování sítí
Certifikace síťových partnerů 3COM a Hewlett Packard nám dovolují navrhovat řešení informačních systémů podle posledních poznatků v oblasti síťového hardware stavěné na strukturovaném propojení prvků sítě.
Nabízíme projektování počítačových sítí od kabeláže, přes výkonné servery až po moderní způsoby komunikace Internetu a pod.

Dodávky sítí Novell, WINDOWS  a Linux Systémy klient-server již jednoznačně prokázaly, že jsou nejvhodnějším řešením v podnikání a obchodní činnosti. Nabízíme řešení na všech výrazných platformách. Certifikace na Novell partner vám zabezpečuje, že v naší firmě máte profesionálního dodavatel sítě Novell.
Sítě Windows  jsou vhodným řešením pro zákazníky, kteří mají zvýšené nároky na serverové aplikace. Díky zkušenostem s instalací Windows , Windows Server, systémů elektronické pošty a dalších produktů jsme připraveni splnit vaše požadavky na novou generaci operačních systémů.